Polskie Towarzystwo Tatrzańskie

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (w skrócie PTT) jest organizacją zrzeszającą miłośników gór. Posiada około 2000 członków w 32 oddziałach i kołach. W swoich działaniach opiera się wyłącznie na społecznej pracy swoich członków i sympatyków. Fundusz Towarzystwa stanowią przede wszystkim składki członkowskie, dotacje oraz zyski ze sprzedaży wydawnictw. W PTT nie ma etatów ani pensji. W szeregach organizacji oprócz turystów i alpinistów są ludzie zawodowo związani z górami (przewodnicy, pracownicy schronisk, leśnicy, naukowcy prowadzący badania na terenie gór). Towarzystwo stara się propagować turystykę indywidualną, zarówno letnią, jak i zimową, uprawianą w małych grupach, narciarstwo (również wysokogórskie) oraz alpinizm. Dużą wagę przywiązuje do edukacji młodych turystów, uważając, iż właśnie oni najlepiej uchronią góry przed zniszczeniem. Zdecydowanie występuje przeciwko bezmyślnej rozbudowie infrastruktury nastawionej na umasowienie turystyki i maksymalne zyski podejmując odpowiednie działania, jest członkiem Koalicji "Ratujmy Karpaty" i stale współpracuje z innymi organizacjami ekologicznymi. Członek ZG PTT - Krzysztof Kabat - z nominacji Ministra Środowiska jest już drugą kadencję członkiem Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Oddziały organizują przez cały rok wycieczki i wyprawy w góry całego świata. W siedzibach oddziałów (domy kultury, szkoły) prowadzona jest działalność oświatowa. Odbywają się szkolenia, prelekcje, pokazy slajdów i filmów, są organizowane konkursy wiedzy o górach. Co roku organizowane są Ogólnopolskie Spotkania PTT oraz Dni Gór. Oddział krakowski trzykrotnie już zorganizował konferencję naukową "Turystyka o ochrona przyrody TPN". Towarzystwo wydaje rocznik "Pamiętnik PTT" (ukazało się już 11 tomów), wydawany jest centralnie biuletyn "Co słychać". Wiodące oddziały posiadają własne wydawnictwa. Został wydany pierwszy przewodnik po Tatrach adresowany do dzieci.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie powstało w roku 1873. Dnia 16 grudnia 1950 zostało rozwiązane na polecenie ówczesnych władz (majątek został przejęty przez utworzone 17 grudnia 1950 Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze PTTK) i ponownie reaktywowane w roku 1988. Organizacja posiada osobowość prawną, o osobowość prawną mogą się starać również jej oddziały. Siedzibą Towarzystwa jest Kraków.