Wrota Chałubińskiego

Wrota Chałubińskiego, zwane dawniej przez górali Zawracikiem, otrzymały sw± obecn± nazwę dla uczczenia słynnego taternika i badacza Tatr, dra Tytusa Chałubińskiego.

Jest to w±ska przełęcz (2022 m n.p.m.) w głównej grani Tatr pomiędzy Kop± nad Wrotami (2075 m n.p.m.) a Szpiglasowym Wierchem. W kierunku południowo-wschodnim, za Kop± nad Wrotami umiejscowiona jest Ciemnosmreczyńska Turnia (2142 m n.p.m.) oddzielona od Kopy Przełęcz± nad Wrotami. Przez Wrota Chałubińskiego prowadził szlak z Doliny Rybiego Potoku do Doliny Piarżystej - górnego piętra Doliny Ciemnosmreczyńskiej (Temnosmrečinská dolina). ¦cieżka została przebudowana w latach 1889 - 1890 w łatwo dostępny szlak. Na wniosek Walerego Eliasza-Radzikowskiego zmieniono nazwę przełęczy, dla uczczenia zmarłego w 1889 Tytusa Chałubińskiego.

Wrota Chałubińskiego w Tatrach
Wrota Chałubińskiego w Tatrach
Widok z Wrót Chałubińskiego na stronę słowack±
Widok z Wrót Chałubińskiego na stronę słowack±
Wrota Chałubińskiego i Szpiglasowa Przełęcz wyrastaj±ce nad Dolink± za Mnichem widziane z wierzchołka Mnicha.
Wrota Chałubińskiego i Szpiglasowa Przełęcz wyrastaj±ce nad Dolink± za Mnichem widziane z wierzchołka Mnicha.